Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E110

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E11 - Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

 


 

comments powered by Disqus