Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E103

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E10 - Diabetes mellitus závislý od inzulínu

 


 

comments powered by Disqus