Nezhubný nádor miechových plien

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D321

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D32 - Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)

 


 

comments powered by Disqus