Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C849

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

 


 

comments powered by Disqus