Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C847

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

 


 

comments powered by Disqus