Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C845

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

 


 

comments powered by Disqus