Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C842

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

 


 

comments powered by Disqus