Exanthema subitum (šiesta choroba)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B082

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B08 - Iné vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus