Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A402

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A40 - Streptokoková septikémia

 


 

comments powered by Disqus