Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A401

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A40 - Streptokoková septikémia

 


 

comments powered by Disqus