Hyperplázia prostaty (predstojnice)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N40

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy

 


 

comments powered by Disqus