Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N47

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy

 


 

comments powered by Disqus