Konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N20

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

N200 - Konkrement obličky
N201 - Konkrement močovodu
N202 - Konkrement obličky s konkrementom močovodu
N209 - Močový konkrement, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus