Vrodený glaukóm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q150

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q15 - Iné vrodené chyby oka

 


 

comments powered by Disqus