Anatómia


Nosohltan

Nosohltan (nasopharynx) je prvým oddielom hltanu. Jedná sa o dutinu valcovitého tvaru. Ako súčasť dýchacích ciest je nosohltan vystlaný respiračným epitelom. V jeho blízkosťou sa nachádza lymfatické tkanivo známa ako nosné...

Obehová sústava človeka

Funkciou krvného obehu (kardiovaskulárneho systému) je rozvod živín a krvných plynov do všetkých telových tkanív. Slúži tiež ako odvod produktov metabolizmu. Tento proces je riadený vďaka rytmickým sťahom srdce. U človeka potom...

Obličky

Obličky sú párovým orgánom, uloženým v brušnej dutine po stranách chrbtice. Ich úlohou je filtrácia krvi a odstraňovanie škodlivých látok, vzniknutých látkovou premenou v organizme. Tie sú v podobe moču odvádzané z tela von....
Obličky

Oči

Oko je zmyslový orgán, ktorý reaguje na svetlo. Vďaka nemu môžeme spoznávať svet. V dnešnej dobe je väčšina ostatných ľudských zmyslov menej potrebná ako predtým. Podľa niektorých odhadov nám oči zaisťujú 80 až 95% vnímaných...
Oči

Pamäť

Pamäť je schopnosť ukladať informácie a tiež s nimi čiastočne pracovať. Je mnoho členenie pamäti. Podľa doby zapamätanie ju môžeme rozdeliť na krátkodobú a dlhodobú. Krátkodobá pamäť uchováva a filtruje nanajvýš...
Pamäť

Pankreas

Pankreas (latinsky pankreas) je žľaza s vnútornou aj vonkajšou sekréciou, ktorú nájdeme uloženú v dutine brušnej pod bráničné klenbou. Jej veľkosť sa pohybuje okolo 25 cm a má tvar pretiahnutého laloku. Hmotnosť je okolo 80 g....
Pankreas

Pažerák

Pažerák (esophagus) je svalová trubica, ktorá je cca 30-40 cm dlhá, ktorá je uložená v hrudníku za a vedľa priedušnice v nižších častiach. Do dutiny brušnej vstupuje otvorom v bránici - hiatus esophageus. Je tvorený z dvojitej...

Pečeň

Pečeň je najväčším ľudským orgánom, zabezpečujú energetickú látkovú výmenu a metabolizmus v tele. Nachádza sa v pravej hornej časti dutiny brušnej a chráni ich rebrá. Odohráva sa c nich viac ako 500 rôznych procesov, pričom...

Periférny nervový systém

PNS je súčasťou nervového systému, tvoriace nervy a neuróny, ktoré sa nachádzajú mimo CNS (mozog a miechu). Periférne nervy spájajú CNS s receptormi as výkonnými orgánmi. V periférnom nervu môže byť až niekoľko tisíc nervových...

Pľúca

Pľúca (pulmones, pneumon) sú párový hubovitý orgán, ktorý má za úlohu prenos kyslíka zo vzduchu do krvi a vylučovanie oxidu uhličitého z krvi do vzduchu. Jedná sa o pľúcnu ventiláciu, čo je prúdenie vzduchu...
Pľúca