Obehová sústava človeka

Funkciou krvného obehu (kardiovaskulárneho systému) je rozvod živín a krvných plynov do všetkých telových tkanív. Slúži tiež ako odvod produktov metabolizmu. Tento proces je riadený vďaka rytmickým sťahom srdce. U človeka potom hovoríme o uzavretom krvnom obehu, čo znamená, že krv koluje iba v cievach a nevylieva sa do telových dutín. Rozdeľujeme ho na veľký srdcový obeh a malý srdcový obeh.

Veľký srdcový obeh (telovej) prebieha medzi telom a srdcom. Krv pri ňom putuje tepnami z ľavej srdcovej komory do kapilár, po okysličenie sa vracia žilami späť do srdca, kde z pravej komory pokračuje do malého srdcového obehu.

Malý srdcový obeh (pľúcne) je výmena krvných plynov medzi pľúcami a srdcom. Odkysličená krv sa tepnami presúva do pľúc a po okysličenie sa žilami presunie z pľúc do srdca.

Správnu funkciu krvného obehu zabezpečuje cievne riečište. Najväčšími cievami sú tu tepny. Tie sa následne rozvetvujú na tepénky a vlásočnice. Práve vlásočnice (tiež kapiláry) sú miestom, kde dochádza k prevodu látok, krvných plynov a produktov metabolizmu. Tieto cievy sa ďalej rozdeľujú na žilky a žily, z ktorých je najväčší horná dutá žila a dolná dutá žila.

Choroby obehovej sústavy patrí v našej populácii medzi jedny z najčastejších. Na vine je prevažne rýchly spôsob života a s ním spojená nadmiera stresu, nezdravá strava, nedostatok pohybu a holdovanie cigaretám a alkoholu. Pacienti sú neustále diagnostikovaní s artériosklerózou, ktorá môže byť podkladom pre neskoršiu infarkt myokardu. Riešením v liečbe porúch obehového systému je napríklad bypass, pri ktorom je chorému operatívne cestou umelo vytvorená cievna spojka.

K takémuto zákroku ale nemusí dôjsť, ak budeme už zavčasu svojmu krvnému obehu venovať pozornosť a nebudeme zanedbávať prevenciu. V nej je základom obmedzenie tukov živočíšneho pôvodu, pravidelné cvičenie a relaxácia, vyhýbanie sa fajčeniu a alkoholu. Strava by mala byť bohatá na vitamíny A, C a E, ktoré sú vďaka svojim antioxidačným účinkom významné v boji proti chorobám obehového systému.

 


 

comments powered by Disqus