Žalúdok

Žalúdok (ventriculus, Gaster) je svalový vakovitý orgán spojený s pažerákom. Je uložený v dutine brušnej pod ľavú klenbou bránice. Tvarom pripomína zahnutý vak.

Anatomicky na ňom opisujeme zakrivenie, vstup pažeráka a výstup do duodena (dvanástnika).

Jedná sa o tieto anatomické oblasti:

  • curvatura major - čo je zakrivenie ľavého okraja, teda vyklenutie doľava dole,
  • curvatura minor - je názov pre zakrivenie pravého okraja, ktorého konkavita je obrátená doprava hore,
  • cardiea čiže hrablice - čo je vyústenie pažeráka do žalúdka,
  • pylorus čiže vrátnik - posledná časť žalúdka, zúžené miesto, ktorým nadväzuje na duodenum.

Ďalej môžeme na žalúdka popísať jednotlivé jeho oddiely - fundus ventriculi (dno) - časť najbližšie bránicu, corpus ventriculi - telo žalúdka a pars pylorica (vrátnika) - oblasť, kde prechádza do pažeráka.

Pri príjme potravy sa žalúdok môže zväčšiť, jeho veľkosť je teda variabilná. Prázdny žalúdok máva objem cca 1-1,5 litra.

Sliznica žalúdka je tvorená jednovrstvovým cylindrickým epitelom, na ktorého povrchu je ochranný hlien. Sliznice žalúdka nie je hladká, ale vytvára riasy tzv plicae gastricae. Dôležitou súčasťou sliznice sú potom žliazky produkujúce látky potrebné k tráveniu potravy. Žliazky podľa svojho umiestnenia produkujú napr hlien, lyzozým, lipázy, pepsín, kyselinu chlorovodíkovú, známu tiež ako soľnou, vnútorný faktor, gastrín, serotonín ai

Svalovina žalúdka je tvorená tromi vrstvami, tieto silné svaly sa sťahujú, a tým vytvárajú tráveninu - chymus. Na konci žalúdka je potom prstencový sval - pylorus (vrátnik), pri prepúšťaní tráveniny do dvanástnika je relaxovanie, inak uzatvára žalúdok a bráni tak návrate obsahu duodena, ktorý je zásaditý, späť do žalúdka.
Mechanické spracovanie by na trávenie, natrávenie potravy nestačilo, preto sa premiešava s látkami tvorenými žalúdkom - žalúdočnými šťavami. Pre proces spracovania potravy sú najdôležitejšie - kyselina chlorovodíková, enzýmy - pepsín, ktorý štiepi proteíny a lipáza štiepiace tuky.

Kyselina chlorovodíková vytvára v žalúdku kyslé prostredie, také potrebuje ku svojej činnosti pepsín. Uľahčuje trávenie mäsa, chráni vitamíny pred znehodnotením, napr vitamín C, zároveň ničí možné infekčné agens.

Doba trávenie závisí na druhu potravy. Tučnejšie strava v žalúdku zotrváva dlhšie, a to až 6 hodín. U sacharidovej potravy sú to 2-3 hodiny.

Mechanicky spracovaná a čiastočne natrávená potrava je peristaltickým pohyby žalúdočných stien posúvaná cez pylorus - zvierač medzi žalúdkom do duodena.

Najčastejšími ťažkosťami spojenými so žalúdkom sú rôzne typy gastritíd - zápalov žalúdka, ktorý môže byť podráždený aj nesprávnym zložením potravy, infekcií ai Ďalšou veľmi známou chorobou sú žalúdočné vredy vznikajúce dráždením sliznice žalúdka jednak zvýšenou kyslosťou žalúdočnej šťavy, jednak žlčovými kyselinami pri návrate tráveniny z dvanástnika (duodena) či porušením ochranných mechanizmov sliznice za prispenia baktérie H. pylori. Vzácnosťou potom nie je ani rakovina

 


 

comments powered by Disqus