Vred predkolenia, nezatriedený inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: L97

Kapitola: XII. Choroby kože a podkožného tkaniva

 


 

comments powered by Disqus