Strata vedomia

Strata vedomia môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Eklampsia

Febrilné kŕče

 


 

comments powered by Disqus