Nervové poruchy

Nervové poruchy môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Henochova (-Schönleinova) purpura

Hypovitaminóza

 


 

comments powered by Disqus