Horný tráviaci trakt

V hornej časti tráviaceho traktu prebieha hlavne mechanické spracovanie potravy spojené s jej natrávením. Vstrebávanie živín je minimálny.

Spomínané procesy začínajú už v dutine ústnej, kde zuby žuvaním mechanicky Melno potravu. Na toto sú prispôsobené hlavne stoličky. Rozdrobovanie potrava sa zmiešava so slinami a slinné amylázou - tráviacim enzýmom štiepiacim sacharidy / cukry, tak, aby vzniklo ľahko spolknutelné vlhké sústo, ktoré sa dostáva cez hltan do pažeráka.

Tento trubicovitý, v hrudnej dutine umiestnený 30-40 cm dlhý orgán pomocou peristaltických sťahov dopraví prehltnuté sústo do žalúdka. V pažeráka teda nedochádza k žiadnemu trávenie potravy, je iba transportným orgánom.

V žalúdku dochádza k ďalšiemu mechanickému spracovanie, miešanie tráveniny so žalúdočnými šťavami a enzýmami. Pokračuje trávenie sacharidov, a navyše dochádza aj k štiepeniu bielkovín / proteínov. Na tomto procese sa podieľa enzým pepsín, chymozín a tiež nízke pH 1,5. pH je takto nízke vďaka kyseline chlorovodíkovej (soľnej, HCl). Menej sú v žalúdku trávené lipidy / tuky pomocou lipázy. Trávenina je peristaltickým pohybmi posúvaná smerom k pylorickému zvierači, odkiaľ sa potrava posúva do duodena / dvanástnika /. Žalúdok je schopný pojať cca 1-2 litre potravy a tekutina preteká žalúdkom priamo do dvanástnika.

Do podkovovito prehnutého duodena neústi len žalúdok, ale aj vývodných cesty slinivkové a žlčové. Kyslá trávenina zo žalúdka je vďaka nim neutralizovaný a ďalej trávi. Pokračuje sacharidov, intenzívne sa štiepia bielkoviny a tuky, na tomto sa podieľa hlavne enzýmy trypsín, chymotripsin, lipáza, amyláza a žlčové kyseliny. V duodene navyše dochádza k vstrebávaniu malého množstva živín, napr železa

 


 

comments powered by Disqus