Raynaudov syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I730

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I73 - Iné choroby periférnych ciev

 


 

comments powered by Disqus