Pupková prietrž bez priškripnutia alebo gangrény

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K429

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K42 - Pupková prietrž - hernia umbilicalis

 


 

comments powered by Disqus