Zápal

Zápal (lat. inflammatio) je obranná reakcia organizmu proti škodlivinám a infekciám. Ide o veľmi zložitú reakciu živého organizmu na poškodenie, zahŕňajúce komplex biochemických a imunologických zmien.

Zápal ako obrana organizmu

Zápal patrí k najbežnejším chorobným javom v živote každého človeka. Môže byť vyvolaný akýmkoľvek poranením alebo poškodením tkaniva. Možno preto povedať, že je to miestna odpoveď tela na poškodenie. Je to rad obranných a hojivých reakcií, ktorými organizmus odpovedá na poruchu rovnováhy spôsobenú zásahom rôznych činiteľov.

 


 

comments powered by Disqus