Divertikulová choroba čreva

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K57

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

K570 - Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K570 - Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K570 - Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K570 - Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K570 - Divertikulová choroba tenkého čreva s perforáciou a abscesom
K571 - Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K571 - Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K571 - Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K571 - Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K571 - Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu
K572 - Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K572 - Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K572 - Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K572 - Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K572 - Divertikulová choroba hrubého čreva s perforáciou a abscesom
K573 - Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K573 - Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K573 - Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K573 - Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K573 - Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu
K574 - Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K574 - Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K574 - Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K574 - Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K574 - Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva s peritonitídou
K575 - Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K575 - Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K575 - Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K575 - Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K575 - Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu
K578 - Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K578 - Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K578 - Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K578 - Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K578 - Divertikulová choroba čreva s perforáciou a abscesom bez špecifikácie
K579 - Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K579 - Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K579 - Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K579 - Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K579 - Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie (alebo časť špecifikovaná)
 


 

comments powered by Disqus