Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby s prevažne pohlavným spôsobom prenášania

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Z224

Kapitola: XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Skupina: Z22 - Nosič infekčnej choroby

 


 

comments powered by Disqus