Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T94

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T940 - Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela
T941 - Neskoré následky poranenia bližšie neurčenej oblasti tela
 


 

comments powered by Disqus