Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T86

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T860 - Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek
T860 - Akútna choroba graft versus host (GVHD), I. a II. stupeň
T860 - Akútna choroba graft versus host, III. a IV. stupeň
T860 - Chronická choroba graft versus host, ohraničená forma
T860 - Chronická choroba graft versus host, rozšírená forma
T860 - Choroba graft versus host, bližšie neurčené
T860 - Odvrhnutie transplantátu kostnej drene
T861 - Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej obličky
T861 - Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej obličky
T861 - Predĺžené prijatie funkcie transplantátu
T861 - Iná a bližšie neurčená funkčná porucha, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej obličky
T861 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej obličky
T862 - Zlyhávanie a odvrhnutie transplantovaného srdca
T863 - Zlyhávanie a odvrhnutie súčasne transplantovaného srdca a pľúc
T864 - Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej pečene
T864 - Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej pečene
T864 - Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej pečene
T864 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej pečene
T865 - Porucha prekrvenia transplantovanej kože
T865 - Nekróza transplantovanej kože
T865 - Strata kožného transplantátu
T865 - Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože
T868 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných pľúc
T868 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného pankreasu
T868 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej rohovky oka
T868 - Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva
T868 - Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva
T869 - Zlyhávanie a odvrhnutie bližšie neurčeného orgánu a tkaniva
 


 

comments powered by Disqus