Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T85

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T850 - Mechanická komplikácia, zapríčinená vnútrolebkovou komorovou skratkou (šantom)
T851 - Mechanická komplikácia, zapríčinená implantovaným elektronickým stimulátorom nervovej sústavy
T852 - Mechanická komplikácia, zapríčinená vnútroočnou šošovkou
T853 - Mechanická komplikácia, zapríčinená inou očnou protetickou pomôckou, implantátom a transplantátom
T854 - Mechanická komplikácia, zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka
T855 - Mechanická komplikácia, zapríčinená gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom
T856 - Mechanická komplikácia, zapríčinená inou gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určenou
T857 - Infekcia a zápalová reakcia, zapríčinená katétrom na peritoneálnu dialýzu
T857 - Infekcia a zápalová reakcia, zapríčinená inou vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom
T857 - Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
T858 - Iná komplikácia, zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, v nervovej sústave
T858 - Kapsulová fibróza prsníka, zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka
T858 - Iná komplikácia, zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, nezatriedená inde
T858 - Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov nezatriedených inde
T859 - Komplikácia, zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus