Bližšie neurčené účinky žiarenia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T66

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus