Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T64

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus