Toxický účinok halogénovaného insekticídu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T601

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T60 - Toxický účinok pesticídov

 


 

comments powered by Disqus