Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T362

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T36 - Otrava systémovými antibiotikami

 


 

comments powered by Disqus