Poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T32

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T320 - Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T320 - Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela
T321 - Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T321 - Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T321 - Poleptania postihujúce 10 - 19 % povrchu tela
T322 - Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T322 - Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T322 - Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T322 - Poleptania postihujúce 20 - 29 % povrchu tela
T323 - Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T323 - Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T323 - Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T323 - Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T323 - Poleptania postihujúce 30 - 39 % povrchu tela
T324 - Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T324 - Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T324 - Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T324 - Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T324 - Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T324 - Poleptania postihujúce 40 - 49 % povrchu tela
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 50 – 59 % poleptania 3. stupňa
T325 - Poleptania postihujúce 50 - 59 % povrchu tela
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 50 – 59 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 60 – 69 % poleptania 3. stupňa
T326 - Poleptania postihujúce 60 - 69 % povrchu tela
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 50 – 59 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 60 – 69 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 70 – 79 % poleptania 3. stupňa
T327 - Poleptania postihujúce 70 - 79 % povrchu tela
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 50 – 59 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 60 – 69 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 70 – 79 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 80 – 89 % poleptania 3. stupňa
T328 - Poleptania postihujúce 80 - 89 % povrchu tela
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 10 – 19 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 20 – 29 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 30 – 39 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 40 – 49 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 50 – 59 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 60 – 69 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 70 – 79 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 80 – 89 % poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 90% a viac poleptania 3. stupňa
T329 - Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela
 


 

comments powered by Disqus