Popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T31

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T310 - Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T310 - Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela
T311 - Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T311 - Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T311 - Popáleniny postihujúce 10 - 19 % povrchu tela
T312 - Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T312 - Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T312 - Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T312 - Popáleniny postihujúce 20 - 29 % povrchu tela
T313 - Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T313 - Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T313 - Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T313 - Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T313 - Popáleniny postihujúce 30 - 39 % povrchu tela
T314 - Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť
T314 - Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T314 - Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T314 - Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T314 - Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T314 - Popáleniny postihujúce 40 - 49 % povrchu tela
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela, 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa
T315 - Popáleniny postihujúce 50 - 59 % povrchu tela
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela, 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa
T316 - Popáleniny postihujúce 60 - 69 % povrchu tela
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela, 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa
T317 - Popáleniny postihujúce 70 - 79 % povrchu tela
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela, 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa
T318 - Popáleniny postihujúce 80 - 89 % povrchu tela
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, pričom menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť postihujú popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela, 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa
T319 - Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela
 


 

comments powered by Disqus