Popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T22

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T220 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená
T220 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie
T220 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T220 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie
T220 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa
T221 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená
T221 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie
T221 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T221 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie
T221 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa
T222 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená
T222 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie
T222 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T222 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie
T222 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa
T223 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená
T223 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie
T223 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T223 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie
T223 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa
T224 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená
T224 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie
T224 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T224 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie
T224 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa
T225 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená
T225 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie
T225 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T225 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie
T225 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa
T226 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená
T226 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie
T226 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T226 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie
T226 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa
T227 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená
T227 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie
T227 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T227 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie
T227 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa
T228 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená
T228 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie
T228 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T228 - Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie
T229 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená
T229 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie
T229 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca
T229 - Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie
 


 

comments powered by Disqus