Popálenina a poleptanie trupu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T21

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (každá časť)
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť
T210 - Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, prsník
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (každá časť)
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie
T211 - Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť
T211 - Popálenina trupu prvého stupňa
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (každá časť)
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie
T212 - Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť
T212 - Popálenina trupu druhého stupňa
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, prsník
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (každá časť)
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie
T213 - Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť
T213 - Popálenina trupu tretieho stupňa
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (každá časť)
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť
T214 - Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (každá časť)
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie
T215 - Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť
T215 - Poleptanie trupu prvého stupňa
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (každá časť)
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie
T216 - Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť
T216 - Poleptanie trupu druhého stupňa
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (každá časť)
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie
T217 - Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť
T217 - Poleptanie trupu tretieho stupňa
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (každá časť)
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie
T218 - Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (každá časť)
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie
T219 - Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť
 


 

comments powered by Disqus