Cudzie teleso v uchu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T16

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus