Iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T11

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomok)
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné
T110 - Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T111 - Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni
T112 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T113 - Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T114 - Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T115 - Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T116 - Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T118 - Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T119 - Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
 


 

comments powered by Disqus