Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S93

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S930 - Vykĺbenie členkového kĺbu
S931 - Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené
S931 - Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb
S931 - Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb
S931 - Vykĺbenie palca (palcov)
S932 - Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné
S933 - Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig. deltoideum
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig. calcaneofibulare
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig. tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť
S934 - Vyvrtnutie a natiahnutie členkového kĺbu a nohy
S935 - Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy
S936 - Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy
 


 

comments powered by Disqus