Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S63

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S630 - Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená
S630 - Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb
S630 - Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb
S630 - Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb
S630 - Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb
S630 - Vykĺbenie zápästia, iné
S630 - Vykĺbenie zápästia
S631 - Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená
S631 - Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb
S631 - Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb
S631 - Vykĺbenie prsta
S632 - Viaceré vykĺbenia prstov ruky
S633 - razové roztrhnutie väzu zápästia a ruky
S634 - razové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť
S635 - Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia
S636 - Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená
S636 - Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb
S636 - Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb
S636 - Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť
S636 - Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov)
S637 - Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky
 


 

comments powered by Disqus