Zlomenina na úrovni zápästia a ruky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S62

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S620 - Zlomenina člnkovitej kosti (os naviculare)
S621 - Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená
S621 - Zlomenina os lunatum
S621 - Zlomenina os triquetrum
S621 - Zlomenina os pisiforme
S621 - Zlomenina os trapezium
S621 - Zlomenina os trapezoideum
S621 - Zlomenina os capitatum
S621 - Zlomenina os hamatum
S621 - Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí
S621 - Zlomenina iných zápästných kostí
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava
S622 - Zlomenina prvej záprstnej kosti
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti, báza
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava
S623 - Zlomenina inej záprstnej kosti
S624 - Viaceré zlomeniny záprstných kostí
S625 - Zlomenina palca, časť bližšie neurčená
S625 - Zlomenina palca, horný článok
S625 - Zlomenina palca, dolný článok
S625 - Zlomenina palca
S626 - Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená
S626 - Zlomenina iného prsta ruky, horný článok
S626 - Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok
S626 - Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok
S626 - Zlomenina iného prsta
S627 - Viaceré zlomeniny prstov ruky
S628 - Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky
 


 

comments powered by Disqus