Zlomenina pleca a ramena

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S42

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S420 - Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená
S420 - Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina
S420 - Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina
S420 - Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina
S420 - Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná
S420 - Zlomenina kľúčnej kosti
S421 - Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená
S421 - Zlomenina lopatky, telo
S421 - Zlomenina lopatky, akromion
S421 - Zlomenina lopatky, processus coracoideus
S421 - Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky
S421 - Zlomenina lopatky, viacnásobná
S421 - Zlomenina lopatky
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti
S422 - Zlomenina horného konca ramennej kosti
S423 - Zlomenina diafýzy ramennej kosti
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti
S424 - Zlomenina dolného konca ramennej kosti
S427 - Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti
S428 - Zlomenina iných častí pleca a ramena
S429 - Zlomenina plecového pletenca
 


 

comments powered by Disqus