Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S409

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S40 - Povrchové poranenie pleca a ramena

 


 

comments powered by Disqus