Pomliaždenie pleca a ramena

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S400

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S40 - Povrchové poranenie pleca a ramena

 


 

comments powered by Disqus