Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S397

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S39 - Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy

 


 

comments powered by Disqus