Poranenie vnútrobrušných orgánov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S36

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S360 - Poranenie sleziny, bližšie neurčené
S360 - Hematóm sleziny
S360 - Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu
S360 - Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu
S360 - Masívna ruptúra parenchýmu sleziny
S360 - Iné poranenie sleziny
S360 - Poranenie sleziny
S361 - Poranenie pečene, bližšie neurčené
S361 - Pomliaždenie a hematóm pečene
S361 - Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené
S361 - ahké tržné poranenie pečene
S361 - Stredne ťažké poranenie pečene
S361 - ažké tržné poranenie pečene
S361 - Iné poranenie pečene
S361 - Poranenie žlčníka
S361 - Poranenie žlčových ciest
S361 - Poranenie pečene alebo žlčníka
S362 - Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená
S362 - Poranenie hlavy pankreasu
S362 - Poranenie tela pankreasu
S362 - Poranenie chvosta pankreasu
S362 - Poranenie inej a viacerých častí pankreasu
S362 - Poranenie podžalúdkovej žľazy
S363 - Poranenie žalúdka
S364 - Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená
S364 - Poranenie duodena
S364 - Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva
S364 - Poranenie tenkého čreva
S365 - Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená
S365 - Poranenie colon ascendens
S365 - Poranenie colon transversum
S365 - Poranenie colon descendens
S365 - Poranenie colon sigmoideum
S365 - Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva
S365 - Poranenie hrubého čreva
S366 - Poranenie konečníka
S367 - Poranenie viacerých vnútrobrušných ústrojov
S368 - Poranenie pobrušnice
S368 - Poranenie mezentéria
S368 - Poranenie retroperitonea
S368 - Poranenie iných vnútrobrušných ústrojov
S368 - Poranenie iných vnútrobrušných orgánov
S369 - Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu
 


 

comments powered by Disqus