Pomliaždenie srdca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S268

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S26 - Poranenie srdca

 


 

comments powered by Disqus