Vnútrolebkové poranenie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S06

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S060 - Otras mozgu
S061 - Poúrazový opuch mozgu
S062 - Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené
S062 - Difúzne pomliaždenie mozgu
S062 - Difúzne pomliaždenie mozočka
S062 - Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy
S062 - Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka
S062 - Difúzne poranenie mozgu
S063 - Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené
S063 - Ložiskové pomliaždenie mozgu
S063 - Ložiskové pomliaždenie mozočka
S063 - Ložiskový hematóm mozgu
S063 - Ložiskový hematóm mozočka
S063 - Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka
S063 - Ložiskové poranenie mozgu
S064 - Epidurálne krvácanie
S065 - Subdurálne krvácanie po úraze
S066 - Subarachnoidálne krvácanie po úraze
S067 - Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút
S067 - Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín
S067 - Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia
S067 - Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia
S067 - Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania
S067 - Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou
S068 - Iné vnútrolebkové poranenie
S069 - Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené
 


 

comments powered by Disqus