Otvorená rana hlavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S01

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S010 - Otvorená rana vlasatej časti hlavy
S011 - Otvorená rana mihalnice (očného viečka) a okolia oka
S012 - Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená
S012 - Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa
S012 - Otvorená rana nosa: nosové dierky
S012 - Otvorená rana nosa: nosová priehradka
S012 - Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa
S012 - Otvorená rana nosa
S013 - Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená
S013 - Otvorená rana ucha: ušnica
S013 - Otvorená rana ucha: tragus
S013 - Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod
S013 - Otvorená rana ucha: sluchová trubica
S013 - Otvorená rana ucha: sluchové kostičky
S013 - Otvorená rana ucha: bubienok
S013 - Otvorená rana: vnútorné ucho
S013 - Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr
S013 - Otvorená rana ucha
S014 - Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce
S014 - Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste
S014 - Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky
S014 - Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti
S014 - Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny
S015 - Otvorená rana pery a ústnej dutiny
S017 - Viaceré otvorené rany hlavy
S018 - Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená
S018 - Otvorená rana (každá časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením
S018 - Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S018 - Otvorená rana iných častí hlavy
S019 - Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti
 


 

comments powered by Disqus